บริการของเรา

Generic placeholder thumbnail

การจัดการด้านบัญชีและการเงิน

บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผนรูปแบบการจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีระบบ

Generic placeholder thumbnail

บริการด้านงานระบบวิศวกรรม

ให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมคำแนะนำอย่างมืออาชีพ

Generic placeholder thumbnail

บริการด้านความปลอดภัยและความสะอาด

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นที่ส่วนกลางGeneric placeholder thumbnail

การจัดการสำนักงาน บุคลากร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงลูกบ้าน

รับหน้าที่ดูแล จัดการ และบริหารอาคารชุด อาคารสำนักงาน และหมู่บ้านจัดสรร ด้วยบคุลากรและทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่

Generic placeholder thumbnail

ดูแลด้านความสัมพันธ์ภายในชุมชน สร้างชุมชนมั่นคงฯ ให้น่าอยู่

สานสัมพันธ์ที่ดีด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในชุมชน

โครงการที่เราบริหาร

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ยัวร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บมจ.มั่นคงเคหะการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่อเข้ามาดูแลบริหารโครงการที่พักอาศัยต่างๆ ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ โดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน พร้อม ช่วยในการบริหารจัดการดูแลปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ของครอบครัว รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


女人产后怎么丰胸快二:坚持穿戴合适的文胸产后丰胸产品。从哺乳期开始,就要坚持戴胸罩。假如不戴胸罩,重量增加后的乳房会明显下垂产后丰胸。尤其是在工作、走路等乳房震荡厉害的情况下,下垂就越明显丰胸产品。妈妈们可以选择产妇专属的哺乳胸罩。这样既不感到束缚、又可以拖住乳房丰胸